Privacy verklaring

Deze website is ons voornaamste middel om de missie van ons project uit te voeren.

Onze missie

Wij stellen ons tot doel bezoekers aan onze site zo exact mogelijke informatie te verschaffen over de aard en het gebruik van geneesmiddelen, gebaseerd op de meest recente informatie die verstrekt wordt door farmaceutische bedrijven en de medische wereld.

Onze bevoegdheid

Wij kunnen je geen medisch advies geven omdat deze gebaseerd moet zijn op je gezondheidstoestand en wij hebben geen licentie van de overheid om je te diagnosticeren en je geneeskundige behandelingen aangepast aan deze diagnose te verschaffen. Om zulke beoordelingen veilig te kunnen maken moet men een diploma in geneeskunde bezitten en dat hebben wij niet omdat wij geen dokters zijn. Wij zijn schrijvers-internetspecialisten die je wensen te dienen door simpelweg bestaande farmaceutische kennis, waarbij geneesmiddelen centraal staan, niet patiënten, bekend te maken. Dat staat dan los van jouw concrete individuele situatie. Om zeker te weten welke medicatie voor jou nuttig is dien je een dokter te raadplegen.

De gegevens die jij deelt

Wanneer je onze website bezoekt deel je, door de wijze waarop het internet werkt, automatisch gegevens met ons. Daarnaast verzamelen we enkele extra gegevens over je surfgedrag door middel van cookies die tijdelijk in je browser actief zijn en die we gebruiken om de functionaliteit van onze site te testen en verbeteren, en voor marketingdoeleinden. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om deze gegevens te beschermen en aan je uit te leggen hoe we dat doen.

De gegevens die je achterlaat gaan over: de browser waarmee je surft, het operatingsystem dat je computer beheert, de hardware van je computer, de locatie van waaruit je surft, en alle gegevens die jij actief deelt terwijl je surft.

Links naar andere sites

Wij plaatsen op onze sites links naar gelijkaardige informatieve sites waarvan wij denken dat ze eveneens goede informatie verschaffen en naar online apothekers waarvan wij enerzijds zeker weten dat zij legitiem zijn en anderzijds denken dat deze goede diensten verlenen. In geval je deze links volgt zijn wij niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze sites met je gegevens omgaan. Lees daarom ook hun privacyvoorwaarden goed na.

Wat wij doen met je gegevens

Onze website plaatst kleine programmaatjes (cookies) in je browser die 3 verschillende taken vervullen: Functionaliteit, gebruiksanalyse, en cross-site gebruiksanalyse

Functionaliteitsanalyse:

Functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om de werking van onze website mogelijk maken.

  • identificatie bij het registreren;
  • inloggen;
  • beveiligen tegen hacking en andere digitale aanvallen;
  • de taalkeuze. 

Gebruikersanalyse:

Gegevens die we van jou verzamelen.

  • hoeveel mensen onze site bezoeken;
  • welke browser zij gebruiken;
  • welke OS zij gebruiken;
  • vanuit welke locatie zij verbinden
  • om hoe laat zij verbinden;
  • de links waar bezoekers op klikken.

Waar wij deze gegevens voor gebruiken

Dit is data die ons iets zegt over welke soort klanten wat zoeken – zonder dat we de identiteit van die klanten kennen (ook wanneer klanten zich registreren koppelen we de surfgedrag analyses niet aan hun identiteit).

Cross-site gebruikersanalyse

Dit is analyse van sites die je via ons bezoekt. Het is interessant voor ons om eveneens informatie te verzamelen over visites aan sites van derden. De Europese regelgeving respecterend, vragen wij wel steeds jouw expliciete toestemming. Dit gebeurd via een automatisch process: wanneer je op onze site beland krijg je een popup voorgeschoteld waarin je kan aangeven wat je wil delen en wat niet. Daardoor weten onze cookies wat ze wel en niet mogen.

Hoe lang houden we je data bij?

Volgens de dataretentie regels van de EU mogen wij je data niet langer bijhouden dan nodig voor de goede werking van je account, onze website en eventueel marketingonderzoek. Eens je data niet langer in gebruik is voor deze doeleinden zijn wij sowieso verplicht haar te verwijderen van onze servers. Anderzijds kan je volgens dezelfde regelgeving een kopie vragen van de data die we over je bijhouden. En eens je uitgeschreven bent uit onze digitale diensten, kan je op ieder moment een volledige verwijdering vragen van alle gegevens die we over je hebben.

Beveiliging van je data tegen derden

Zoals je ziet is het de EU mensens wanneer het gaat over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We vinden dat goed en we dragen graag ons steentje bij door ons uiterste best te doen om deze regels correct op te volgen. Zo ook inzake bescherming tegen hacking door derden. Onze servers zijn goed beveiligd tegen de infiltratie van onbevoegden, zowel ter plaatse als via het internet.
Het kan gebeuren dat derden je data willen kopen, of instanties kunnen om je data vragen voor de één of andere reden. Wees gerust: gedurende de ganse periode dat we data over je bijhouden delen we die ook niet met anderen zonder jouw expliciete toestemming. Daar is één uitzondering op: als we een gerechtelijk bevel ontvangen om je data over te maken aan een overheidsinstantie. In dat geval zijn we verplicht daarop in te gaan. We stellen je dan onmiddellijk op de hoogte, tenzij we eveneens een bevel krijgen om dat niet te doen. Volgens de Belgische wetgeving kan de overheid dit enkel doen in bepaalde gevallen: bijvoorbeeld bij ernstige verdenking van wetsovertredingen.

Wijzigingen in ons privacy beleid

Bij wijziging van ons privacybeleid laten wij dit via onze website en/of email weten.

Contacteer ons

Voel je vrij ons te contacteren:

Email: mejorsupplemento@gmail.com

Contactgegevens van de bevoegde Belgische autoriteiten inzake privacy. 

Belgische Federale ombudsdienst Federale Ombudsman – DPO Leuvenseweg 48 bus 6 1000 Brussel

Vlaamse Ombudsdienst Leuvenseweg 86 1000 Brussel

Laatste datum van bijwerking

Ons privacybeleid werd het laatst bijgewerkt op 2 augustus 2023.