azitromycine kopen

Azitromycine

250 mg, 500 mg, 40 mg/ml

Online service: België START CONSULT
Online service: Nederland START CONSULT

Overzicht

Wat is azitromycine?

Azitromycine is een antibioticum dat sinds vele jaren wordt gebruikt voor de behandeling van ernstige aandoeningen, waaronder luchtweginfecties, chlamydia en gonorroe. Het is een semi-synthetische stof die bekend staat onder de formule C38H72N2O12.

Azitromycine werd voor het eerst gesynthetiseerd aan het einde van de 20e eeuw en bleek een krachtige bondgenoot in de strijd tegen bacteriële infecties. Haar unieke structuur, afgeleid van erytromycine, geeft het uitzonderlijke farmacokinetische eigenschappen en een uitgebreid spectrum van activiteit. Van luchtweginfecties tot seksueel overdraagbare aandoeningen: azitromycine heeft zich onmisbaar bewezen in het arsenaal van de moderne geneeskunde.

De geschiedenis van azitromycine en hoe het de geneeskunde veranderde

Azitromycine kent een rijke geschiedenis in de wereld van de moderne geneeskunde. Het verhaal begon in de jaren ’80 tijdens een screeningsprogramma van het Joegoslavische farmaceutische bedrijf Pliva waarin zij nieuwe en verbeterde macrolide-antibiotica trachten te ontdekken. Gedurende dat programma werd de azitromycine verbinding voor het eerst gesynthetiseerd uit structurele modificaties van het bestaande macrolide erytromycine.

De ontdekking van azitromycine was een belangrijke doorbraak omdat het superieure farmacokinetische eigenschappen vertoonde in vergelijking met erytromycine. Het had een langere halfwaardetijd, verbeterde weefselpenetratie en hogere orale biologische beschikbaarheid. Deze eigenschappen, in combinatie met zijn breedspectrum antibacteriële activiteit, maakten azitromycine een veelbelovende kandidaat voor de behandeling van verschillende bacteriële infecties.

In 1988 diende Pliva een patent in voor de nieuwe stof, en de deze werd vervolgens in licentie gegeven aan Pfizer voor verdere ontwikkeling en commercialisering. Pfizer bracht azitromycine in 1991 op de markt onder de merknaam Zithromax, en het kreeg al snel erkenning voor zijn effectiviteit in het behandelen van luchtweg- en huidinfecties en voor seksueel overdraagbare aandoeningen.

Het werkingsmechanisme van azitromycine betreft voornamelijk het remmen van bacteriële eiwitsynthese. Door zich te binden aan de 50S ribosomale subeenheid, voorkomt het de translocatie van tRNA, waardoor de eiwitsynthese effectief wordt gestopt en de bacteriële groei wordt beëindigd. Het breedspectrum van activiteit omvat zowel Gram-positieve als Gram-negatieve bacteriën. Voorbeelden van deze zijn: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis en Chlamydia trachomatis. Bovendien heeft haar effectiviteit tegen atypische ziekteverwekkers zoals Mycoplasma pneumoniae en Legionella pneumophila haar toepasbaarheid in de klinische praktijk verder uitgebreid.

In de loop der jaren is azitromycine uitgebreid bestudeerd en voorgeschreven voor een breed scala aan infecties, waaronder luchtweginfecties, huid- en weke delen infecties, en seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorroe en chlamydia. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van maag-darm infecties veroorzaakt door Helicobacter pylori en als profylactische maatregel tegen Mycobacterium avium-complex (MAC) infecties bij immuungecompromitteerde patiënten, zoals mensen met hiv / aids.

Het eenmaal daagse doseringsregime en de relatief korte behandelingsduur van azitromycine hebben bijgedragen aan haar populariteit onder zowel zorgverleners als patiënten. Echter, zoals bij elk antibioticum, is het ontstaan van bacteriële resistentie tegen azitromycine een groeiend probleem. Om dit aan te pakken, benadrukken onderzoekers steeds opnieuw het belang van verstandig voorschrijven van antibiotica en voortdurende bewaking van resistentiepatronen.

Het medicijn heeft sinds haar introductie in de vroege jaren ’90 een cruciale rol gespeeld in de evolutie van antibiotische therapieën. Haar gunstige farmacokinetische eigenschappen, breedspectrum activiteit en goed vastgestelde effectiviteit bij de behandeling van een breed scala aan bacteriële infecties hebben het medicament een vaste waarde gemaakt in de moderne geneeskunde.

Hoe koop je azitromycine online?

Als je reeds een arts bezocht hebt en al een voorschrift hebt, kun je azitromycine kopen bij elke apotheek. Als je nog geen arts hebt bezocht kun je online advies en voorschrift krijgen, en kun je vervolgens azitromycine kopen op basis van dat voorschrift. Het wordt dan voor je ingepakt en snel geleverd. Er zijn geen andere legale aankoopopties omdat antibiotica niet zonder voorschrift kan worden gekocht.

Korte handleiding voor het bestellen van het antibioticum op het internet:

 • Medicijn kiezen
Kies het medicijn dat je denkt nodig te hebben. De arts zal je uiteindelijk de juiste behandeling aanbevelen.
 • Artsenconsult
De arts krijgt informatie over je gezondheid van jou. Je vult een elektronisch formulier in, op basis waarvan de arts beslist over verdere behandeling. Dan weet je meteen of het medicament dat je initieel koos, gepast is voor je, of dat je een ander moet nemen.
 • Recept
De arts schrijft het voorschrift uit en het wordt doorgegeven aan de apotheek, die zorgt voor de levering van het geneesmiddel.
 • Betaling
Je betaalt je bestelling op de manier die voor jou het beste uitkomt.
 • Levering
Je ontvangt het geneesmiddel in een anonieme verpakking. Een koerier brengt het de volgende werkdag bij je aan de deur. De exacte levertijd hangt af van het tijdstip van de dag en de dag van de week waarop je je bestelling plaatst.

Prijs van azitromycine in de Benelux

De prijs van azitromycine die je ziet op de website van het medisch platform is inclusief:

 • doktersconsult;
 • online voorschrift en verzending naar de apotheek;
 • verpakking;
 • levering;
 • ondersteuning.

België, Nederland en andere Europese landen hebben lichte, ten opzichte van elkaar, afwijkende prijzen.

Door te surfen vind je de beste aankoop.

Toedieningsvormen van azitromycine

Tabletten Verkrijgbaar in verschillende sterktes, zoals 250 mg, 500 mg en 600 mg. Ze worden oraal ingenomen, meestal eenmaal per dag, met of zonder voedsel, om verschillende bacteriële infecties te behandelen.
Capsules Bevatten meestal 250 mg of 500 mg van het actieve bestanddeel.

Worden eveneens oraal ingenomen, met of zonder voedsel.

Ze zijn een alternatieve optie voor patiënten die voor diverse redenen de voorkeur geven aan capsules boven tabletten.

Orale suspensie Vloeibare formulering die met water wordt gemengd vóór toediening. Verkrijgbaar in verschillende sterktes, waaronder, 100 mg / 5 ml of 200 mg / 5 ml, en is vooral geschikt voor kinderen of patiënten die moeite hebben met het innemen van vaste toedieningsvormen.
Orale suspensie met verlengde afgifte Geeft het actieve bestanddeel langzaam vrij, gespreid over de tijd, zodat het een langer aanhoudend effect geeft dan de reguliere orale suspensie.
Intraveneuze (IV) oplossing Wordt gebruikt voor patiënten die intraveneuze toediening nodig hebben, zoals degenen die niet in staat zijn om orale medicatie te nemen of die ernstige infecties hebben. Deze vorm wordt meestal gereserveerd voor ziekenhuis- of klinische omgevingen.
Oogheelkundige oplossing Dit is een oogdruppelformulering die wordt gebruikt voor de behandeling van bacteriële conjunctivitis. Het wordt rechtstreeks op het / de aangetaste oog / ogen aangebracht, volgens advies van de zorgprofessional.

Hoe azitromycine innemen?

Azitromycine is een antibioticum dat wordt gebruikt om diverse ziekten te behandelen. Vanwege de verschillende aard van elk, is er geen algemene regel voor het innemen van het antibioticum.

Ziekte/Aandoening Belangrijkste regels voor het innemen van Azitromycine
Luchtweginfecties (RTI’s) De gebruikelijke dosis is 500 mg op de eerste dag, gevolgd door 250 mg eenmaal daags gedurende de volgende 4 dagen. Neem met of zonder voedsel.
Huid- en weke delen infecties De gebruikelijke dosis is 500 mg op de eerste dag, gevolgd door 250 mg eenmaal daags gedurende de volgende 4 dagen. Neem met of zonder voedsel.
Community-acquired pneumonie (CAP) De gebruikelijke dosis is 500 mg op de eerste dag, gevolgd door 250 mg eenmaal daags gedurende de volgende 4 dagen. Neem met of zonder voedsel.
Oorinfecties (otitis media) De gebruikelijke dosis is 500 mg op de eerste dag, gevolgd door 250 mg eenmaal daags gedurende de volgende 4 dagen. Neem met of zonder voedsel.
Sinusitis De typische dosering is 500 mg eenmaal daags gedurende 3 dagen. Neem met of zonder voedsel.
Chlamydia trachomatis-infectie Een enkele dosis van 1 g (1000 mg) wordt gebruikt om ongecompliceerde infecties te behandelen. Neem met of zonder voedsel. 
Gonorroe Azitromycine wordt meestal toegediend als een enkele dosis van 2000 mg. Het kan worden ingenomen met of zonder voedsel, maar moet worden ingenomen met een vol glas water om een goede opname te garanderen. Bij gonorroe wordt azitromycine mogelijk in combinatie met andere antibiotica, zoals ceftriaxon, gegeven, om een effectieve behandeling te garanderen.

Bij het voorschrijven van een antibioticum zal uw arts persoonlijke aanbevelingen doen gebaseerd op uw medische voorgeschiedenis, bijkomende aandoeningen en de medicatie die u inneemt.

Contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen

Contraindicaties

(gevallen waarbij het innemen van het geneesmiddel niet is toegestaan):

 • Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel (elk type allergische reactie);
 • Toediening gedurende meer dan een week bij kinderen jonger dan 3 jaar.

Voorzorgsmaatregelen 

(het innemen van het geneesmiddel is acceptabel, maar vereist extra zorg en monitoring):

 • Ernstige leverziekten;
 • Aanhoudende pro-aritmische aandoeningen;
 • Diabetes mellitus.

Zwangerschap en borstvoeding behoren tot geen van beide lijsten. Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven mogen geen azithromycine gebruiken. Echter, in sommige gevallen, zijn de voordelen zo groot dat het risico gerechtvaardigd kan zijn, en dan kan het toch acceptabel zijn voor een dokter om het antibioticum voor te schrijven.

Vertel uw arts over eventuele ziekten of aandoeningen die u heeft, ook al staan ze niet op bovenstaande lijst. Meer details over contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen zijn te vinden in de patiëntenbijsluiter.

Bijwerkingen

Vaak tot zeer vaak:

 • Diarree;
 • Misselijkheid;
 • Buikpijn;
 • Braken;
 • Hoofdpijn;
 • Duizeligheid;
 • Huiduitslag.

Andere mogelijke gevolgen:

 • Winderigheid;
 • Obstipatie;
 • Vermoeidheid;
 • Jeuk;
 • Veranderingen in smaak;
 • Oorsuizen (tinnitus);
 • Hartkloppingen.

Deze lijst is niet volledig. Meer details vindt u in de patiëntenbijsluiter. Als u zich slecht voelt na inname of ongebruikelijke reacties in uw lichaam ervaart, verwittig dan uw arts.

Veelgestelde vragen die patiënten hebben voor of na het kopen van azitromycine*

Welke medicijnen mogen niet tegelijkertijd met azitromycine worden ingenomen?

Azitromycine kan een wisselwerking hebben met andere geneesmiddelen, zoals het geval is bij warfarine, digoxine, maagzuurremmers, ergotamine, statines en terfenadine. Verwittig uw arts indien u andere geneesmiddelen gebruikt. De arts kan besluiten om de dosering van één van die geneesmiddelen te wijzigen, het te vervangen of de behandeling ermee te stoppen.

Kan ik azitromycine met alcohol innemen?

Hoewel azitromycine en alcohol niet rechtstreeks op elkaar reageren, kan het drinken van alcohol tijdens een antibioticabehandeling bepaalde bijwerkingen verergeren en het immuunsysteem verzwakken. Over het algemeen is het daarom afgeraden om alcohol te gebruiken tijdens de behandeling met azitromycine.

Wat moet ik doen als ik een dosis azitromycine ben vergeten in te nemen?

Als u een dosis azitromycine bent vergeten in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de vergeten dosis over en ga verder met het innemen van het geneesmiddel volgens schema. Neem geen dubbele dosis om een gemiste dosis in te halen.

Wat is het effect van langdurig gebruik van azitromycine?

Langdurig gebruik van azitromycine kan een aantal bijwerkingen veroorzaken, zoals dysbacteriose, d.w.z. verstoring van de darmmicroflora, of het ontwikkelen van bacteriële resistentie tegen het antibioticum. Andere bijwerkingen zoals hoofdpijn, misselijkheid, braken, diarree of buikpijn zijn ook mogelijk. Raadpleeg uw arts als er ernstige bijwerkingen of allergische reacties optreden.

Wat moet ik doen als ik een overdosis azitromycine heb genomen?

Symptomen zoals misselijkheid, braken, diarree of gehoorverlies kunnen optreden als u een overdosis azitromycine neemt. Als u een overdosis vermoedt, raadpleeg dan uw arts of neem contact op met het Belgische antigifcentrum (+32 2 264 96 36). De behandeling van een overdosis kan bestaan uit symptomatische behandeling en / of het in stand houden van de vitale functies van het lichaam.

Hoe snel begint azitromycine te werken nadat u het bent gaan innemen?

Azitromycine begint binnen 24 tot 48 uur na het begin van de inname te werken. De effectiviteit van het geneesmiddel en de tijd dat het duurt voordat de aandoening verbetert, kan echter variëren afhankelijk van uw lichaam en het type infectie. Verwacht niet dat alle symptomen van de ziekte op slag verdwijnen.

Ongebruikelijke vragen die patiënten kunnen hebben*

Hoe beïnvloedt azitromycine de darmmicrobiota?

Azitromycine kan het darmmicrobiotisch evenwicht verstoren door gevoelige soorten bacteriën te doden. De lange termijn impact van deze verstoring wordt nog verder onderzocht, maar men gelooft dat een gezond microbiotisch evenwicht in de darmflora essentieel is voor de algehele gezondheid.

Wat is het risico op hartproblemen in verband met azitromycine?

Azitromycine is in verband gebracht met een lichte toename van het risico op cardiovasculaire events, zoals QT-intervalverlenging en torsades de pointes. Het algehele risico blijft echter laag, en wat betreft de meeste patiënten wegen de voordelen van azitromycinebehandeling zwaarder door dan de risico’s.

Is azitromycine effectief tegen biofilms?

Azitromycine heeft enige effectiviteit getoond tegen bacteriële biofilms. Dat zijn multicellulaire gemeenschappen van bacteriën die mogelijk resistenter zijn tegen antibiotica. De effectiviteit van azitromycine tegen biofilms kan variëren afhankelijk van de betrokken bacteriesoort.

Kan azitromycine worden gebruikt als ontstekingsremmend middel?

Azitromycine heeft bewezen naast haar antimicrobiële activiteit ook ontstekingsremmende eigenschappen te hebben. Het kan in sommige situaties helpen bij het moduleren van de immuunrespons, bijvoorbeeld bij de behandeling van chronische ontstekingsziekten zoals cystische fibrose en bronchiëctasie.

Wat is de rol van azitromycine bij de behandeling van atypische infecties?

Azitromycine is effectief tegen verschillende atypische ziekteverwekkers, zoals Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae en Legionella pneumophila. Deze ziekteverwekkers kunnen luchtweginfecties veroorzaken die vaak moeilijk te diagnosticeren en behandelen zijn met conventionele antibiotica.

Hoe interageert azitromycine met statines?

Gelijktijdig gebruik van azitromycine en statines, zoals atorvastatine of simvastatine, kan het risico op myopathie of rhabdomyolyse, allebei spieraandoeningen, verhogen. Deze interactie is zeldzaam maar potentieel ernstig. Patiënten die statines gebruiken, moeten, wanneer ze azitromycine voorgeschreven krijgen, hun dokter daarvan op de hoogte brengen.

Kan azitromycine worden gebruikt om virale infecties te behandelen?

Azitromycine pakt bacteriële cellen aan en is niet effectief tegen virale infecties. Het werd echter in sommige gevallen, zoals bij COVID-19, wel gebruikt tijdens of na de virale infectie, om secundaire bacteriële infecties die daarbij kunnen optreden, te voorkomen of te behandelen.

Hoe groot is de kans op azitromycine-resistentie?

Bacteriële resistentie tegen azitromycine is een groeiende zorg, vooral bij Streptococcus pneumoniae en Staphylococcus aureus. Overmatig en onjuist voorschrijven van azitromycine kan bijdragen tot de ontwikkeling van antibioticaresistente bacteriën. Het is belangrijk om azitromycine en andere antibiotica verstandig te gebruiken en alleen wanneer voorgeschreven door een geneesheer.

Kan azitromycine gehoorverlies veroorzaken?

Hoewel zeldzaam, zijn er enkele gevallen van omkeerbaar gehoorverlies of tinnitus (oorsuizen) bekend bij patiënten die azitromycine gebruikten. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal nadat het medicijn werd gestopt. Licht je arts in wanneer je tijdens het gebruik van azitromycine veranderingen in je gehoor ervaart.

Hoe beïnvloedt azitromycine de effectiviteit van hormonale anticonceptie?

Er is beperkt bewijs dat suggereert dat azitromycine de effectiviteit van hormonale anticonceptie, zoals anticonceptiepillen, pleisters of ringen, kan verminderen. Het risico wordt echter als relatief laag beschouwd. Toch wordt aanbevolen aan patiënten die hormonale anticonceptie gebruiken tijdens het gebruik van azitromycine, dat zij deze aanvullen met een niet-hormonale anticonceptiemethode en dat zij dit regime verder zetten tot en met een korte periode na het voltooien van de antibioticakuur.

Kan azitromycine worden gebruikt in de diergeneeskunde?

Azitromycine wordt ook in de diergeneeskunde gebruikt om verschillende bacteriële infecties bij dieren, zoals luchtweginfecties en huidinfecties, te behandelen. De dosering en toediening van azitromycine voor dieren verschilt van die voor mensen, dus het is essentieel om een dierenarts te raadplegen voor passend advies.

*Disclaimer

Houd er rekening mee dat de antwoorden op de bovenstaande vragen geen vervanging zijn voor een doktersconsult. Ze mogen niet worden gebruikt voor zelfmedicatie. Als u vragen heeft over het medicijn of de behandeling, leg die dan voor aan uw arts.