sildenafil kopen

Sildenafil

25, 50, 100 mg

Online service: België START CONSULT
Online service: Nederland START CONSULT

Overzicht

Sildenafil is de werkzame stof in een aantal bekende geneesmiddelen voor de symptomatische behandeling van erectiestoornissen (ED). Het wordt ook gebruikt in geneesmiddelen om pulmonale arteriële hypertensie (PAH) te behandelen, maar het is vooral gekend voor ED.

De geschiedenis van sildenafil: van Viagra tot generisch geneesmiddel

Het geneesmiddel werd ontwikkeld door Pfizer voor de behandeling van angina pectoris en hypertensie. Tijdens klinische studies in de vroege jaren ‘90 werd echter opgemerkt dat sildenafil niet bijzonder effectief was voor angina pectoris, maar wel een opmerkelijk effect had op erectiestoornissen. In 1998 werd het door de FDA goedgekeurd voor dit gebruik, en al snel werd het wereldwijd verkocht, ook in de EU.

In de Europese Unie is sildenafil verkrijgbaar onder verschillende merknamen. Het originele merk, Viagra, wordt geproduceerd door Pfizer. Nadat het patent in 2013 afliep kwamen er echter veel generische producten op de markt die sildenafil bevatten. Bekende fabrikanten in de EU zijn Mylan en Actavis. Teva, een ander bekend farmaceutisch bedrijf, produceert Teva sildenafil. Bovendien is het geneesmiddel op de EU-markt verkrijgbaar in verschillende toedieningsvormen, waaronder filmomhulde tabletten en orodispergeerbare tabletten, om aan de verschillende behoeften van patiënten te voldoen.

Hoe werkt het?

Sildenafil werkt als een selectieve remmer van het enzym fosfodiësterase type 5 (PDE5). Dit enzym wordt voornamelijk aangetroffen in de gladde spiercellen van het corpus cavernosum van de penis en de longvaten.

Bij seksuele stimulatie komt stikstofmonoxide (NO) vrij in het corpus cavernosum, wat leidt tot een toename in de productie van cyclisch guanosinemonofosfaat (cGMP). Deze specifieke nucleotide is verantwoordelijk voor het ontspannen van de gladde spiercellen, waardoor de bloedstroom in het corpus cavernosum wordt bevorderd en een erectie wordt veroorzaakt. De rol van PDE5 is het afbreken van cGMP. Door PDE5 te remmen, zorgt sildenafil dus voor een hogere concentratie cGMP in het corpus cavernosum, waardoor de vaatverwijding in stand wordt gehouden en het erectieproces wordt bevorderd.

Oorzaken en behandeling van erectiele dysfunctie

Oorzaken van erectiele Dysfunctie Kan sildenafil helpen? Is extra therapie nodig?
Vasculaire stoornissen (b.v. atherosclerosis) ja Mogelijk. Afhankelijk van de ernst van de onderliggende oorzaak 
Diabetes ja Ja. Degelijke diabetesmanagement is cruciaal
Neurologische stoornissen (b.v. Ziekte van Parkinson, multiple sclerosis) ja Ja. De onderliggende neurologische aandoening(en) moet(en) aangepakt worden.
Hormonale disbalans (b.v. lage testosteron) ja Ja. Hormonale therapie kan nodig zijn.
Psychologische problemen (b.v. depressie, angst, stress) ja, maar met beperktere effectiviteit Ja. Psychologische of psychiatrische behandeling kan nodig zijn.
Medicamenteuze bijwerkingen (b.v.. antidepressiva, antihypertensiva) ja Ja. Een revisie van de medicamenten kan nodig zijn.
Ziekte van Peyronie (peniele curvature) nee Ja. Een chirurgische ingreep of andere behandelingen kunnen nodig zijn.
Post-prostaatoperatie Ja, maar is mogelijk minder effectief. Ja: Andere behandelingen zoals penispompen of implantaten kunnen overwogen worden.
Drugsmisbruik (b.v. alcohol, illigale drugs) Yes Ja, maar verslavingsbehandeling is essentieel. 
Leeftijdsgerelateerde veranderingen Yes Verandering van levensstijl en andere behandelingen zijn misschien nodig.

Online kopen

Een online apotheek kiezen

Bij het kiezen van een online apotheek is het belangrijk om de legitimiteit van sites te controleren. Het fysieke adres, de contactgegevens en wettelijke certificaten, zijn deze traceerbaar? Als je online platforms voor gezondheidszorg gebruikt, zorg er dan voor dat de site je de mogelijkheid biedt om een doktersconsult en een online recept te krijgen.

Kopen zonder recept

Sildenafil is geclassificeerd als een voorschrift(recept)plichtig geneesmiddel. Dit betekent dat het niet legaal gekocht kan worden zonder medisch voorschrift (recept) van een erkende arts. Sommige online platforms bieden echter een online consultatiedienst met geregistreerde artsen die kunnen beoordelen of je geschikt bent om het medicijn te gebruiken en een recept kunnen uitschrijven als zij dat nodig achten. Vermijd websites die sildenafil aanbieden zonder een voorschrift te vragen, omdat ze allicht illegaal werken en de kwaliteit van het medicijn niet gegarandeerd kan worden.

Zoek naar transparantie over de locatie van de apotheek, contactgegevens en de namen van de apothekers of artsen die verbonden zijn aan de apotheek; het ontbreken van dergelijke informatie kan duiden op een dubieuze operatie.

Kopen bij Kruidvat

Kruidvat, een populaire winkel in België en Nederland, biedt een scala aan gezondheids- en wellnessproducten. Omdat sildenafil echter een voorschriftplichtig(recept)geneesmiddel is, wordt het er niet verkocht, en ook niet bij andere soortgelijke winkels (drogisterijen). Je vindt er geneesmiddelen die geclassificeerd staan als voedingssupplementen. Deze kunnen mannen helpen om hun gezondheid te verbeteren, en zo, onrechtstreeks, op langere termijn, helpen om ED te verhelpen, maar ze kunnen ze niet rechtstreeks, in het moment zelf, een erectie produceren.

Prijs

De prijs van sildenafil varieert op basis van verschillende factoren, zoals dosering, hoeveelheid, fabrikant en geografische locatie. Over het algemeen is generische sildenafil goedkoper dan het originele merk Viagra. Het prijsverschil wordt door de originele fabrikant uitgelegd als zijnde het gevolg van de aanzienlijke onderzoeks-, ontwikkelings- en marketingkosten die zij zich getroost hebben vooraleer het middel op de markt kon gebracht worden. Deze kosten werden verrekend in de prijs van het medicijn gedurende de periode dat het patent patent-beschermd was. Vanaf zulk een patent verloopt, kunnen andere fabrikanten generische versies produceren zonder dat zij de initiële ontwikkelingskosten hebben te dragen, wat de aanzienlijk lagere prijzen met behoud van vergelijkbare therapeutische werkzaamheid verklaart.

Als je een medicijn koopt op een online platform, zie je meteen de uiteindelijke prijs. Dit omvat niet alleen het medicijn, maar ook een doktersconsult en een snelle levering op een locatie die jou het beste uitkomt.

Contraindicaties

Directe contraindicaties  Indirecte contraindicaties
(alertheid geboden)
Hypersensitiviteit voor sildenafil of andere bestanddelen van het tablet.  Gelijktijdig gebruik van andere medicijnen (b.v. nitraten, alfablokkers, bepaalde anti-schimmel medicatie, bepaalde antibiotica)
Gebruik van stikstofoxidedonoren of nitraten in eender welke vorm. Serieuze lever of nierfunctiestoornis.
Ernstige hartproblemen (b.v., hartfalen, angina) Bloedstoornissen, zoals leukemie of sikkelcelziekte
Recente hartaanval of myocardinfarct Gastrointestinale zweren
Ernstige hypotensie (lage bloeddruk) Individuen met retinitis pigmentosa (zeldzame erfelijke oogconditie)
Verlies van zicht in één oog als gevolg van niet-arteriële anterieure ischemische optische neuropathie (NAION) Oudere volwassenen (ouder dan 65), die mogelijk overgevoelig zijn aan de effecten van het medicijn.
Erfelijke degeneratieve aandoeningen aan het netvlies Mannen met anatomische deformatie van de penis, zoals as Ziekte van Peyronie

Sildenafil voor vrouwen

Sildenafil zou eveneens werken doordat het de bloedstroom naar het genitale gebied verbetert. Bij vrouwen zou dit, net als bij mannen, de lichamelijke respons op seksuele opwinding verbeteren. Sommige onderzoeken suggereren dat sildenafil de seksuele opwinding kan verbeteren bij vrouwen die moeite hebben om lichamelijk opgewonden te raken: vooral post-menopauzale vrouwen en vrouwen die een hysterectomie hebben ondergaan.

Bovendien is de erectiepil onderzocht voor de behandeling van FSIAD (female sexual interest/arousal disorder), een aandoening die wordt gekenmerkt door een laag seksueel verlangen en weinig opwinding. Hoewel enkele kleine onderzoeken mogelijke voordelen hebben aangetoond, zijn grotere en uitgebreidere onderzoeken nodig om de effectiviteit definitief vast te stellen.

Daarom mag dit medicijn (nog) niet worden ingenomen door vrouwen. Dit is echter alleen omdat het nog steeds niet goedgekeurd is in België en Nederland. Deze situatie zal in de toekomst mogelijk veranderen.

Hoe innemen?

Dosis Instructies Beschrijving
Startdosis 50 mg, ongeveer 1 uur vóór vermoedde seksuele activiteit.
Aanpassing Gebaseerd op je constitutionele respons kan een zorgverlener je dosis vermeerderen tot een maximum van 100 mg of verminderen tot een minimum van 25 mg.
Frequentie Overschrijd het ritme van 1 dosis per 24 uren niet.
Voedsel interactie Te nemen met of zonder voedsel. Indien genomen met een vetrijke maaltijd kan het zijn dat het medicijn trager op gang komt.
Alcohol Beperk je alcoholgebruik tijdens de behandeling om impotentie en verhoogde kans op bijwerkingen te vermijden
Medicamenteuze Interactie Sildenafil mag, vanwege het risico op een significante bloeddrukval, niet gecombineerd worden met eender welke vorm van nitraatgebaseerde medicatie 
Sexual stimulatie Er moet seksuele opwinding aanwezig zijn vooraleer sildenafil kan werken. De medicatie helpt het lichaam op natuurlijke wijze te reageren op opwinding door het geslachtsorgaan op te richten, maar het is het lichaam dat het werk doet en de erectie produceert.

Factoren die de juiste dosis bepalen: 25 mg, 50 mg of 100 mg

 1. Beoordeling van de ernst van de erectiestoornis. De ernst van de erectiestoornis speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de startdosis. In het begin wordt meestal een matige dosis voorgeschreven van 50 mg.
 2. Evaluatie van de algemene gezondheidstoestand. De algehele gezondheidstoestand van de patiënt, inclusief de aanwezigheid van comorbiditeiten zoals hartaandoeningen, leveraandoeningen of nieraandoeningen, kan de dosering beïnvloeden. Bij ernstige gezondheidsproblemen kan een lagere dosis (25 mg) worden aanbevolen.
 3. Beoordeling van andere medicijnen. Sommige medicijnen kunnen een wisselwerking hebben met sildenafil en beïnvloeden hoe het wordt gemetaboliseerd in het lichaam. Als een patiënt dergelijke medicijnen gebruikt, kan in eerste instantie een lagere dosis worden voorgeschreven om mogelijke interacties te minimaliseren.
 4. Beoordeling van respons en bijwerkingen. Na de eerste dosis beoordeelt de arts de reactie van de patiënt en de eventuele bijwerkingen. Als de initiële dosis niet effectief is, kan de dosis worden verhoogd tot 100 mg. Omgekeerd, als de patiënt aanzienlijke bijwerkingen ervaart, kan de dosis worden verlaagd tot 25 mg.
 5. Leeftijdsoverweging. Voor oudere volwassenen, die het geneesmiddel langzaam metaboliseren, kan een lagere startdosis worden gekozen.
 6. Voorkeur van de patiënt. Tot slot wordt er rekening gehouden met het comfort en de voorkeuren van de patiënt. Sommige patiënten geven er de voorkeur aan om met een lagere dosis te beginnen omdat ze zich zorgen maken over bijwerkingen.

Overdosis

Overdosering van erectiepillen kan leiden tot een reeks symptomen waarvan sommige ernstig en potentieel gevaarlijk kunnen zijn. Het is cruciaal om deze symptomen te herkennen en onmiddellijk medische hulp te zoeken wanneer er vermoeden is van een overdosis. Hier zijn enkele van de mogelijke symptomen en effecten:

Blozen

Een intens gevoel van warmte, rood worden van het gezicht, de nek en de bovenborst.

Duizeligheid

Dit kan variëren van een licht gevoel van onvastheid tot een ernstig verlies van evenwicht.

Verstoringen van het gezichtsvermogen

Dit kan wazig zicht, dubbel zicht, gevoeligheid voor licht of tijdelijk gezichtsverlies zijn. In ernstige gevallen kan iemand ook permanent gezichtsverlies ervaren.

Flauwvallen of bewustzijnsverlies

Dit kan wijzen op een ernstige daling van de bloeddruk, een bekend risico van sildenafil.

Priapisme

Dit is een langdurige erectie die langer dan 4 uur duurt. Dit is een medisch noodgeval en kan leiden tot blijvende schade aan de penis als het niet onmiddellijk wordt behandeld.

Pijn op de borst of onregelmatige hartslag

Dit kan wijzen op cardiovasculaire complicaties, die levensbedreigend kunnen zijn.

Er zijn in de klinische praktijk enkele fatale gevallen van overdosering met Viagra gekend [1].

Als je vermoedt dat jij of iemand anders een overdosis heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met je plaatselijke antigifcentrum of meldkamer. De zorgverleners daar kunnen verdere instructies en onmiddellijke behandeling geven. Zoals altijd is het, om het risico op een overdosis te voorkomen, cruciaal om erectiepillen precies in te nemen zoals voorgeschreven door je zorgverlener.

Bijwerkingen

Vaak voorkomend / mild Zeldzaam / mild  Zeldzaam / ernstig
Hoofdpijn Spierpijn Plots verlies van zicht in één of beide ogen
Blozen (warmte, roodheid, of tintelend gevoel) Rugpijn Plotse vermindering in gehoor of verlies van gehoor
Dyspepsia (indigestie) Duizeligheid Priapisme (pijnlijke erectie, langer durend dan 4 uren)
Verstopte neus Uitslag Ernstige allergische reactie (moeilijke ademhaling, zwellen van aangezicht of keel)
Verandering in zicht (wazig zicht, verandering in kleurenzicht) Slaapproblemen(insomnia) Symptomen van hartaanval: pijn in de borst, pijn die uitbreidt naar de schouder, of misselijkheid)

Sommige van deze bijwerkingen (b.v. hoofdpijn) nopen niet per se een wijziging van het gebruik van het medicijn. Maar vermeld toch alle bijwerkingen want het kunnen tekenen zijn van een constitutionele intolerantie.

Patiëntenervaring: analyse van de actuele reviews

Patiënten feedback Beschrijving
Effectiviteit Veel patiënten melden een verbeterd vermogen om een erectie te bereiken en te behouden. En dat dit bij hen leidt tot vermeerderde zelfwaarde, verminderde angst en verbeterde relaties.
Begin van werkzaamheid De mogelijkheid om erectiepillen te nemen vlak voor de activiteit wordt geapprecieerd omwille van de flexibiliteit en spontaniteit ervan.
Aanpassing van dosering De initiële effecten van de medicatie op patiënten zijn soms te sterk of te zwak en wanneer zij dan een aanpassing krijgen in hun prescriptie leidt dat vaak tot bevredigende resultaten. 
Kost Hoewel de prijs van het merk Viagra een probleem is voor een deel van patiënten, vangt de beschikbaarheid van generische sildenafil dat op. Hierdoor zijn patiënten over het algemeen tevreden over de prijs.
Algemene bevrediging Veel patiënten drukken bevrediging uit over sildenafil tabletten vanwege hun betrouwbare erectie-gevende werking. Maar ervaringen kunnen altijd verschillen, afhankelijk van individuele constitutie, situaties en wensen.

Mogelijke alternatieven

Alternatieven voor sildenafil voor erectiestoornissen kunnen andere fosfodiësterase type 5 (PDE5)-remmers zijn, zoals tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra) en avanafil (Spedra), maar ook niet-farmacologische behandelingen, zoals vacuüm erectieapparaten, penisinjecties, urethrale zetpillen en in sommige gevallen chirurgische ingrepen zoals penisimplantaten.

Sildenafil vs tadalafil

Gemeenschappelijke kenmerken

 1. Beide zijn PDE5-remmers die worden gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen.
 2. Bij beide moet seksuele opwinding aanwezig zijn om te kunnen werken.
 3. Beide kunnen vergelijkbare bijwerkingen veroorzaken, zoals hoofdpijn, blozen, verstopte neus en dyspepsie.

Verschillen

Begin van de werking

Sildenafil begint meestal binnen 30 tot 60 minuten te werken, terwijl tadalafil tot 2 uur kan duren.

Duur van het effect

De effecten van sildenafil duren ongeveer 4 tot 6 uur, terwijl tadalafil tot 36 uur kan duren.

Doseringsfrequentie

Vanwege de kortere duur van het effect moet sildenafil worden ingenomen wanneer men seksuele activiteiten gaat verrichten, terwijl tadalafil dagelijks op een vast tijdstip wordt ingenomen, wat meer spontaniteit biedt wat betreft de seksuele betrekkingen.

Interacties met voedsel

Vetrijke maaltijden kunnen de absorptie van sildenafil vertragen, maar hebben geen invloed op de werking van tadalafil.

Gebruik bij goedaardige prostaathyperplasie (BPH)

Tadalafil is ook goedgekeurd voor de behandeling van symptomen van BPH, terwijl sildenafil dat niet is.

FAQ

V: Kan sildenafil de geslachtsgemeenschap verlengen (ejaculatie uitstellen)? 

A: Sildenafil wordt voorgeschreven om erectiestoornissen te behandelen, het is niet ontworpen om de zaadlozing uit te stellen. Echter, door het behoud van een erectie, kan het bij sommige mannen indirect leiden tot verlengde geslachtsgemeenschap. Bovendien bevestigden sommige onderzoeken dat sildenafil effectiever was dan paroxetine en knijptechniek voor de behandeling van vroegtijdig orgasme bij mannen [2].

V: Kan sildenafil een vergrote penis veroorzaken? 

A: Sildenafil veroorzaakt geen permanente vergroting van de penis. Het werkt door het verhogen van de bloedtoevoer naar de penis tijdens seksuele stimulatie, wat resulteert in een – tijdelijke – erectie.

V: Hoe lang kan ik erectiepillen gebruiken? 

A: Erectiepillen zoals sildenafil kunnen worden ingenomen zolang ze effectief zijn en de bijwerkingen beheersbaar zijn. Het is essentieel om het advies van je zorgverlener op te volgen en je behandelplan regelmatig te herbekijken.

V: Kan sildenafil worden ingenomen om ED te voorkomen? 

A: Sildenafil wordt niet gebruikt als preventieve maatregel voor erectiestoornissen. Het wordt naar behoefte gebruikt, wanneer je seks gaat hebben, om je te helpen een erectie te krijgen – indien je ED hebt. Deze medicatie verbetert de seksuele functie niet bij mannen zonder erectiestoornis, maar vermindert wel alle mannen de postorgasmische refractaire tijd [3].

V: Is sildenafil gevaarlijk? 

A: Wanneer sildenafil wordt gebruikt zoals voorgeschreven door een zorgverlener, is het over het algemeen veilig. Het kan echter bijwerkingen veroorzaken en is misschien niet voor iedereen geschikt. Wees ook erg voorzichtig, bijvoorbeeld als je een operatie gaat doen, omdat, zoals onderzoek heeft aangetoond, sildenafil met chirurgische ingrepen en verdoving combineren een cocktail aan risico’s kan teweegbrengen zoals plotse, onomkeerbare blindheid. 

V: Waar kan ik een medische consult krijgen?

A: We willen benadrukken dat onze website niet rechtstreeks medisch advies of consultatie verstrekt. We kunnen je wel in contact brengen met erkende artsen.

We hechten veel waarde aan de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en nemen strikte maatregelen om jouw privacy te waarborgen. Neem sowieso altijd contact op met een arts voor persoonlijk medisch advies em eem voorschrift vooraleer je sildenafil gaat gebruiken.

Bronnen:

 1. Tracqui A et al. Fatal overdosage with sildenafil citrate (Viagra): first report and review of the literature (Fatale overdosering met sildenafil citraat (Viagra): eerste melding en literatuuroverzicht). Human & Experimental Toxicology. 2002 Nov;21(11):623-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12507258/
 2. Can sildenafil treat primary premature ejaculation? A prospective clinical study (Kan sildenafil primaire premature ejaculatie behandelen? Een prospectieve klinische studie). International Journal of Urology. 2007 Apr;14(4):331-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17470165/
 3. Mondaini N et al. Sildenafil does not improve sexual function in men without erectile dysfunction but does reduce the postorgasmic refractory time (Sildenafil verbetert de seksuele functie niet bij mannen zonder erectiestoornis, maar verkort wel de postorgasmische refractaire tijd). International Journal of Impotence Research. 2003 Jun;15(3):225-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12904810/
 4. Fadale V et al. Viagra, surgery and anesthesia: A dangerous cocktail with a risk of blindness (Viagra, chirurgie en anesthesie: Een gevaarlijke cocktail met kans op blindheid.). Medical Hypotheses. 2007 68(4):880-882. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030698770600630X