vardenafil kopen

Vardenafil

5, 10, 20 mg

Online service: België START CONSULT
Online service: Nederland START CONSULT

Overzicht

Wat is vardenafil? We bespreken in dit artikel:

 • doseringsvorm
 • generische geneesmiddelen
 • fabrikanten
 • werking
 • interacties
 • online kopen
 • patiëntenervaringen
 • etc.

Vardenafil is een geneesmiddel voor de behandeling van erectiestoornissen (ED), een aandoening waarbij een man moeite heeft om een erectie te krijgen of te behouden. Het behoort tot een klasse van geneesmiddelen die bekend staan als fosfodiësterase type 5 (PDE5) remmers. Het is onder andere verkrijgbaar onder de merknamen Levitra en Staxyn. Het wordt geproduceerd en verkocht in verschillende toedieningsvormen, waaronder klassieke en sublinguale tabletten.

Vardenafil werd oorspronkelijk ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Bayer. Sinds het oorspronkelijk patent verstreek hebben verschillende fabrikanten hun eigen versies van het medicijn op de markt gebracht, wat heeft geleid tot een verscheidenheid aan opties. Voorbeelden van bedrijven die generische vardenafil produceren zijn Teva Pharmaceuticals en Mylan Pharmaceuticals.

Hoe leidt vardenafil tot een erectie?

Stappen Beschrijving
absorptie Tijdens de vertering van voedsel wordt vardenafil vanuit het spijsverteringskanaal opgenomen in de bloedbaan.
distributie Vervolgens wordt het door het hele lichaam verspreid, maar door haar specifiek werkingsmechanisme is het medicament voornamelijk in het bekkengebied actief.
phosphodiesterase type 5 (PDE5) remmer Vardenafil is een fosfodiësterase type 5 (PDE5)-remmer. PDE5 is een enzym dat voornamelijk wordt aangetroffen in de gladde spiercellen in de bloedvaten die het corpus cavernosum van de penis van bloed voorzien. PDE5 breekt cGMP af, een stof die een cruciale rol speelt in het erectiemechanisme.
verhoging van

cGMP levels

Door PDE5 te remmen, zorgt medicatie ervoor dat het cGMP-niveau stijgt. cGMP is verantwoordelijk voor het ontspannen van gladde spierweefsels. Verhoogde cGMP-spiegels veroorzaken ontspanning van de gladde spieren in het corpus cavernosum.
toename van de bloedtoevoer Wanneer de gladde spieren ontspannen, neemt de bloedstroom naar de penis toe. Deze verhoogde bloedstroom leidt tot een erectie.
volgehouden erectie Door de werking van PDE5 te blijven remmen, helpt vardenafil het cGMP-niveau, en daarmee de erectie, langer op peil te houden. Dit maakt bevredigende seksuele activiteit mogelijk.

Dosering: 2,5 mg of 20 mg?

1) 2,5 mg

Dit is de laagste dosis, meestal voorgeschreven als startdosis voor mannen die een gevoelig gestel of leverfunctiestoornissen hebben, of die bepaalde andere medicijnen gebruiken die de niveaus van vardenafil in het lichaam verhogen (zoals bijvoorbeeld CYP3A4-remmers). Deze dosis kan naar behoefte worden ingenomen, ongeveer 1 uur vóór seksuele activiteit.

2) 5 mg

Deze dosis wordt voor veel mannen worden voorgeschreven als startdosis. Het wordt vaak aanbevolen voor oudere volwassenen en mensen met een matige lever- of nierfunctiestoornis. Men kiest deze dosis om voldoende werkzaamheid te verkrijgen zonder bijwerkingen uit te lokken.

3) 10 mg

Dit is de standaard aanbevolen startdosis voor de meeste mannen met erectiestoornissen. Het moet naar behoefte worden ingenomen, ongeveer 1 uur voor de seksuele activiteit. De dosering kan worden verhoogd tot een maximale aanbevolen dosis van 20 mg of verlaagd tot 5 mg op basis van werkzaamheid en bijwerkingen.

4) 20 mg

Dit is de hoogste dosis van vardenafil, meestal voorgeschreven aan mannen die niet voldoende reageren op lagere doses. Het kan effectiever zijn, maar het is ook waarschijnlijker dat er bijwerkingen optreden. Deze dosis mag niet worden overschreden binnen een periode van 24 uren.

Hoe innemen?

De standaard methode voor het toedienen van vardenafil is dosering naar gelang behoefte. In dit schema wordt de patiënt geïnstrueerd om de medicatie ongeveer 25-60 minuten vóór de verwachte seksuele activiteit in te nemen. Deze strategie is gebaseerd op het farmacokinetische profiel van vardenafil, dat maximale plasmaconcentraties vertoont binnen het uur (Tmax) na orale toediening en een plasmahalfwaardetijd (T1/2) van ongeveer 4-5 uren. Dit regime stelt de patiënt in staat om de medicatie analoog met hun seksuele activiteiten te gebruiken en is vooral handig voor mensen die op voorspelbare momenten vrijen.

Hoewel het niet erg vaak voorkomt, kunnen sommige patiënten worden geïnstrueerd om vardenafil dagelijks, op een vast tijdstip, in te nemen, ongeacht de geplande seksuele activiteit. Dit regime wordt over het algemeen aanbevolen voor personen die twee of meer keer per week seksueel actief zijn, op onvoorspelbare momenten.

Een consistente dagelijkse inname van vardenafil zorgt voor een stabiele concentratie van het geneesmiddel in het bloed, waardoor de patiënt op ieder moment van de dag een erectie kan krijgen als reactie op seksuele stimulatie. Dit regime vereist echter een zorgvuldige afweging van de dosering om het risico van langdurige blootstelling aan het geneesmiddel en de bijbehorende potentiële bijwerkingen te minimaliseren.

Online kopen

Zowel Levitra als generische vardenafil zijn goedgekeurd voor gebruik in de EU, dus ze kunnen gemakkelijk online worden gekocht in België, Nederland en zelfs Duitsland. Het is echter belangrijk om legale verkopers en online gezondheidsplatforms te gebruiken. Je kunt dan advies krijgen van een arts, een origineel product, snelle levering en andere gerelateerde diensten. 

Vardenafil kopen zonder voorschrift (recept)

PDE5-remmers worden enkel verkocht op doktersvoorschrift. Trachten om deze regel te omzeilen kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid en de financiën van de man. De eigentijdse moderne technologie maakt het overigens eenvoudig om een voorschrift te bekomen. Tegenwoordig is het voldoende om een gespecialiseerde farmaceutische website te bezoeken: je krijgt er een doktersconsult annex voorschrift. Gezondheidsexperts hebben online vragenlijsten ontwikkeld waarmee de arts uitgebreide informatie krijgt over de gezondheid van de patiënt. Op basis van deze gegevens geeft hij een voorschrift af en kan je het voor jou geschikte medicament kopen.

Beste prijs

De beste prijs voor de patiënt is er één die zo laag mogelijk ligt in verhouding tot een zo hoog mogelijke waarde aan diensten die hij ontvangt. Als je online bestelt bij een aanbevolen zorgverlener, is de prijs altijd inclusief een doktersconsult, een online voorschrift, de communicatie met de partner-apotheek, én een snelle levering van het medicament.

Voorzorgsmaatregelen

Contra-indicaties

Bekende overgevoeligheid voor vardenafil of bestanddelen van de formulering.

Patiënten met een vastgestelde overgevoeligheid voor dit geneesmiddel of een van de elementen in de samenstelling moeten het gebruik ervan vermijden. Manifestaties van een dergelijke overgevoeligheid kunnen variëren van huiduitslag en jeuk tot ernstiger symptomen zoals ernstige duizeligheid en ademhalingsmoeilijkheden.

Gelijktijdig gebruik van nitraten in welke vorm dan ook.

Medicijnen zoals nitroglycerine en isosorbide, die meestal gebruikt worden bij angina pectoris of pijn op de borst, zijn onverenigbaar met dit geneesmiddel. Gelijktijdig gebruik kan een drastische daling van de bloeddruk veroorzaken, wat kan leiden tot symptomen zoals flauwvallen, duizeligheid of zelfs ernstige gebeurtenissen zoals een beroerte of hartaanval.

Gelijktijdig gebruik van krachtige CYP3A4-remmers.

Dit specifieke erectiemiddel wordt voornamelijk gemetaboliseerd door het leverenzym CYP3A4. Bepaalde medicijnen, zoals ritonavir (gebruikt bij HIV-therapie) en ketoconazol (een antischimmelmiddel), kunnen dit enzym aanzienlijk remmen, waardoor de bloedspiegels van dit geneesmiddel kunnen escaleren en bijgevolg de neiging tot bijwerkingen kan toenemen. Andere opvallende CYP3A4-remmers zijn itraconazol, claritromycine en erytromycine. 

Patiënten met een bekende voorgeschiedenis van Niet-Arteritaire Anterior Ischemische Optische Neuropathie (NAION).

NAION, een aandoening die wordt gekenmerkt door plotseling gezichtsverlies als gevolg van belemmerde bloedtoevoer naar de oogzenuw, kan mogelijk worden uitgelokt door PDE5-remmers zoals vardenafil. Personen met een eerdere episode van NAION moeten daarom afzien van het gebruik van het geneesmiddel.

Ernstige hartaandoeningen waarbij seksuele activiteit niet aan te raden is:

Deze medicatie is gecontra-indiceerd bij personen met ernstige hartaandoeningen, zoals instabiele angina of ernstig hartfalen, waarbij seksuele activiteit het hart zou kunnen overbelasten. Het is ook ongeschikt voor mensen die onlangs een hartaanval of beroerte hebben gehad (meestal binnen de afgelopen 6 maanden).

Interacties

Substantie Interactie
medicatie gebaseerd op nitraten (e.g., nitroglycerin) Het gebruik van vardenafil in combinatie met nitraatmedicijnen kan een plotselinge en ernstige daling van de bloeddruk veroorzaken. Deze combinatie is over het algemeen gecontra-indiceerd.
alpha-blockers (b.v. tamsulosin) Gelijktijdige toediening kan bij sommige patiënten leiden tot symptomatische hypotensie.
antihypertensieven Vardenafil kan de bloeddrukverlagende effecten van deze medicijnen versterken.
protease remmers ( ritonavir, indinavir) Deze kunnen de hoeveelheid vardenafil in het lichaam aanzienlijk verhogen, waardoor de bijwerkingen kunnen toenemen. Aanpassing van de dosering van vardenafil kan nodig zijn.
andere PDE5 remmers (b.v, sildenafil, tadalafil) Gelijktijdig gebruik kan het risico op bijwerkingen verhogen, zoals lage bloeddruk, verlengde erectie en veranderingen in het gezichtsvermogen.
alcohol Dit kan de kans op bijwerkingen, zoals duizeligheid en verminderd beoordelingsvermogen, vergroten.
pompelmoes and pompelmoessap Deze kunnen het niveau van vardenafil in je lichaam verhogen, waardoor de bijwerkingen kunnen toenemen.

 Vaak voorkomende bijwerkingen

 1. hoofdpijn
 2. blozen (warmte, roodheid of tintelend gevoel)
 3. lopende of verstopte neus
 4. maagklachten
 5. brandend maagzuur
 6. duizeligheid
 7. rugpijn
 8. misselijkheid

Tests hebben aangetoond dat de meeste bijwerkingen mild tot matig zijn [1]. Ze moeten echter wel aan je arts worden gemeld, zodat de dosis kan worden aangepast of de therapie op tijd kan worden gewijzigd.

Mogelijke alternatieven

Methodes om de erectie te verbeteren

Veranderingen in je levensstijl

Regelmatig bewegen, een gezond dieet, het vermijden van overmatig alcoholgebruik, en stoppen met roken, kunnen allemaal de erectiefunctie verbeteren.

Psychologische begeleiding

Stress, angst en depressie kunnen bijdragen aan erectiestoornissen. Counseling of psychologische therapie kan in sommige gevallen helpen. 

Vacuümapparaten

Deze apparaten creëren een vacuüm waardoor de bloedtoevoer naar de penis toeneemt en er een erectie ontstaat. 

Chirurgie

In sommige gevallen kunnen penisimplantaten of vaatchirurgie helpen om de erectie te verbeteren.

Medicatie: sildenafil vs tadalafil vs vardenafil 

  sildenafil tadalafil vardenafil
begin effect 30 tot 60 minuten 15 tot 45 minuten 25 tot 60 minuten
duur van effect 4 tot 5 uren Tot 36 uren 4 tot 5 uren
populaire merken Viagra Cialis Levitra, Staxyn
vormen van dosering tabletten, orale suspensie tabletten tabletten, desintegrerende tabletten (ODT)
standaard dosis 50 mg (minima en maxima: 25 tot 100 mg) 10 mg (minima en maxima: 5 tot 20 mg) 10 mg (minima en maxima: 5 tot 20 mg)
ook goedgekeurd voor pulmonaire arteriale hypertensie goedaardige prostaat hyperplasia and pulmonaire arteriale hypertensie geen andere goedkeuringen
frequentie van dosering naar behoefte, niet meer dan één inname per dag één inname per dag of naar gelang behoefte naar behoefte, niet meer dan één inname per dag

Deze geneesmiddelen behoren tot dezelfde klasse en hebben een bijna identieke farmacodynamiek. Studies suggereren dat elk van de PDE5-remmers moet worden gebruikt afhankelijk van individuele noden. Er is geen one-size-fits-all geneesmiddel dat onbetwistbaar superieur is aan concurrerende geneesmiddelen [2].

Getuigenissen over de ervaringen van mannen

Veel mensen hebben positieve resultaten gemeld bij het gebruik van vardenafil voor de behandeling van erectiestoornissen. Ze melden vaak een aanzienlijke verbetering in hun vermogen om een erectie te krijgen en te behouden die voldoende is voor bevredigende geslachtsbetrekkingen. Veel mannen ervaren een hernieuwd zelfvertrouwen in hun seksuele vaardigheden en een daaruit voortvloeiende verbetering van hun algehele levenskwaliteit. Voor sommige patiënten heeft deze medicatie de voorkeur boven andere PDE5-remmers omdat hij voor hen beter werkt of omdat ze hem beter verdragen.

Omgekeerd kunnen sommige mensen te maken krijgen met bijwerkingen die hun ervaring met erectiepillen negatief beïnvloeden. Veel voorkomende ongemakken zijn hoofdpijn, blozen in het gezicht, verstopte neus, maag-darmklachten of rugklachten. In zeldzame gevallen kunnen mensen te maken krijgen met ernstigere bijwerkingen, zoals afwijkingen aan het gezichtsvermogen of een aanhoudende, pijnlijke erectie, ook wel priapisme genoemd, waarvoor onmiddellijk medisch ingrijpen noodzakelijk is.

De ervaringen van mannen in de praktijk komen overeen met onderzoeksgegevens, die aantonen dat het medicijn effectief is voor ongeveer 80% van de patiënten [3]. De tabletten zijn ook zeer effectief gebleken bij patiënten met diabetes [4].

FAQ

V: Kunnen vrouwen vardenafil nemen?

A: Op dit moment is vardenafil niet geïndiceerd voor gebruik bij vrouwen. Het wordt gebruikt voor de behandeling van erectiestoornissen, een aandoening die voornamelijk mannen treft. Potentieel gebruik bij vrouwen is niet goed onderzocht en de voordelen en risico’s bij deze populatie blijven onduidelijk.

Wetenschappers tonen grote interesse in de mogelijkheid om dit medicijn te gebruiken om seksuele disfunctie bij vrouwen te behandelen. De resultaten van één onderzoek hebben echter aangetoond dat vardenafil niet het meest effectief is in vergelijking met andere middelen [5].

V: Kan vardenafil de penis vergroten?

A: Nee, deze PDE5-remmer draagt niet bij aan een permanente anatomische vergroting van de penis. Het verbetert de doorbloeding van de penis als reactie op seksuele stimulatie en vergemakkelijkt zo de erectie, maar verandert niets aan de uitgangsgrootte van de penis.

V: Hoe lang kan de pil worden ingenomen?

A: Vardenafil kan langdurig worden ingenomen voor de behandeling van erectiestoornissen, met periodieke controle door een zorgverlener. De duur van het gebruik moet van persoon tot persoon worden bekeken, afhankelijk van de therapeutische respons, de tolerantie voor bijwerkingen en de algehele gezondheidstoestand van de patient. 

V: Wat gebeurt er als je vardenafil meer dan eenmaal daags inneemt?

A: De maximale aanbevolen doseringsfrequentie voor vardenafil is eenmaal daags. Het overschrijden van deze frequentie kan het risico op bijwerkingen vergroten, met inbegrip van maar niet beperkt tot hypotensie, syncope, visuele stoornissen en priapisme (langdurige, pijnlijke erecties).

V: Is het beter om vardenafil elke dag in te nemen, of bij gelegenheid?

A: Dit hangt grotendeels af van het patroon van de seksuele activiteiten van de persoon, zijn/haar algehele gezondheid en de medicatie die deze nog neemt. Voor mensen die meerdere keren per week seksueel actief zijn, op onverwachte ogenblikken, kan een dagelijkse dosering op een vast tijdstip gunstig zijn. Bij minder frequente activiteit kan inname wanneer nodig toepasselijker. Deze beslissing dient genomen te worden op advies van de zorgverlener.

A: Wat is de minimum en maximum leeftijd voor het gebruik van vardenafil?

Vardenafil is geïndiceerd voor volwassen mannen en wordt afgeraden voor personen jonger dan 18. Bij geriatrische patiënten is voorzichtigheid geboden in verband met mogelijke leeftijdgerelateerde veranderingen in lever-, nier- of hartfunctie en het feit dat zij vaak ook andere medicamenten moeten nemen en de wisselwerking een probleem kan vormen. 

V: Voor welke andere doeleinden dan de behandeling van ED kan vardenafil worden gebruikt?

A: Vardenafil is niet goedgekeurd voor andere doeleinden dan de behandeling van ED. Wetenschappers onderzoeken actief het adjuvante potentieel van dit actieve ingrediënt. Studies hebben aangetoond dat het medicijn endotheelontsteking en hypogonadisme kan verbeteren bij mannelijke patiënten met diabetes en erectiestoornissen [6]. Dit heeft echter nog niet geleid tot goedkeuring van het gebruik van vardenafil voor deze doeleinden vanwege een gebrek aan gegevens over de veiligheid en werkzaamheid van een dergelijke therapie. 

V: Wat kan de effectiviteit van therapie verminderen?

A: Verschillende factoren kunnen de therapeutische werkzaamheid van vardenafil verminderen. Dit zijn onder andere vetrijke maaltijden die de absorptie vertragen, alcoholgebruik dat erectiestoornissen kan verergeren en gelijktijdig gebruik van bepaalde medicijnen die een wisselwerking hebben met erectiepillen. Verder kunnen onderliggende aandoeningen zoals diabetes, hartaandoeningen en psychologische factoren zoals stress en angst ook de werkzaamheid beïnvloeden.

Sources

 1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2164/jandrol.05026
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3776492/
 3. https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(11)61755-2/pdf
 4. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1743609515314028
 5. https://journals.ekb.eg/article_114433_542b02af75fc52edfa697167d00e5919.pdf]
 6. https://iris.unimore.it/retrieve/e31e124b-a780-987f-e053-3705fe0a095a/0068_Santi_et_al_Eur_J_Endocrinol_2016.pdf