spedra kopen

Spedra

Online service: België START CONSULT
Online service: Nederland START CONSULT

Overzicht

Wat is Spedra?

Spedra is een voorschriftgeneesmiddel dat in het domein van de klinische farmacologie wordt erkend als een orale fosfodiësterase type 5 (PDE5)-remmer. Een primaire indicatie voor Spedra is de behandeling van erectiestoornissen (ED) bij volwassen mannen, een aandoening die wordt gekenmerkt door het onvermogen om een erectie te krijgen en/of te behouden die voldoende is voor bevredigende seksuele prestaties.

Fabrikanten en generische geneesmiddelen

Het werkzame bestanddeel in Spedra, avanafil, is ontwikkeld door Vivus Inc, een biofarmaceutisch bedrijf gevestigd in Californië. Het werd voor het eerst goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) in april 2012 en vervolgens door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in juni 2013. Het geneesmiddel kwam naar voren als alternatief voor bestaande PDE5-remmers zoals sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) en vardenafil (Levitra). 

Naast Spedra wordt avanafil, als gevolg van geografische en regionale farmaceutische merkstrategieën, wereldwijd onder verschillende merknamen op de markt gebracht. In de Verenigde Staten wordt het bijvoorbeeld verdeeld onder de neem Stendra. Generische versies van dit geneesmiddel zijn nog niet beschikbaar. De octrooibescherming voor het actieve ingrediënt is nog steeds van kracht. Deze loopt af rond 2025, waarop er wellicht generische versies zullen verschijnen.. 

Erectie na inname van Spedra

Het werkingsmechanisme van Spedra zorgt, net als bij andere PDE5-remmers, voor de versterking van de effecten van stikstofmonoxide (NO), een van nature in het lichaam voorkomende vaatverwijdende stof. Bij seksuele stimulatie komt NO vrij in het corpus cavernosum, een sponsachtig weefsel in de penis. Het vrijkomende NO activeert het enzym guanylaatcyclase, dat op zijn beurt de hoeveelheid cyclisch guanosinemonofosfaat (cGMP) verhoogt. Dit cGMP bevordert de ontspanning van gladde spieren, wat leidt tot een verhoogde bloedtoevoer naar het corpus cavernosum, waardoor een erectie wordt bevorderd.

Online kopen

De komst van digitale gezondheidsplatformen heeft het proces van het verkrijgen van medicijnen zoals Spedra vereenvoudigd. Er zijn in de Benelux gelicentieerde online apotheken die een gestroomlijnde manier bieden om geneesmiddelen op voorschrift aan te schaffen. Deze platformen omvatten voorzieningen voor consultaties op afstand waarbij patiënten virtueel kunnen overleggen met partner-artsen.

Eenvoudig stappenplan om Spedra online te kopen

Digitale consultatie

Maak via het digitale gezondheidsplatform een afspraak voor een online consultatie met een met de site geassocieerde geneesheer. Tijdens dit consult worden uw gezondheidstoestand, medische voorgeschiedenis en de geschiktheid van Spedra als behandelingsoptie beoordeeld.

Digitaal voorschrift

Indien Spedra geschikt wordt geacht, genereert de arts een voorschrift.

Bestelling plaatsen en verifiëren

Plaats via het online platform de bestelling voor Spedra. Het voorschrift wordt geverifieerd, de bestelling bevestigd en doorgestuurd naar die partner-apotheek die het medicament in stock heeft.

Levering

Zodra de bestelling is bevestigd, wordt de medicatie door de partner-apotheek verzonden naar het door jou opgegeven adres. Je privacy is daarbij gewaarborgd.

Kopen zonder voorschrift

De noodzaak van een voorschrift voor bepaalde medicamenten waarborgt veilig en effectief gebruik. In de context van een mogelijke behandeling met Spedra, een PDE5-remmer, is het om potentiële risico’s te beperken van cruciaal belang dat er gekeken wordt:

 • naar de gezondheidstoestand van de patiënt;
 • of er al dan niet gelijktijdige medische aandoeningen zijn;
 • of bijkomende medicijnen genomen worden.

Kopen in het Kruidvat

Vestigingen van het Kruidvat, een populaire winkelketen in de Benelux, verkopen enkel niet-voorschriftplichtige medicamenten, gezondheids- en schoonheidsproducten, en andere consumentengoederen. Ze verstrekken Spedra dus niet, aangezien je daar een voorschrift voor nodig hebt. 

Prijs in de Benelux

In de Benelux is de prijs van Spedra ongeveer gelijk in de drie landen. Selecteer op de website van het medische dienstenplatform het land waar jij woont en ontdek de actuele lokale prijs. Hierin zijn niet alleen de kosten van het medicijn inbegrepen, maar ook de levering en een doktersconsult. Als je erectiepillen in Duitsland of een ander land wil kopen, moet je er rekening mee houden dat de prijs aanzienlijk kan variëren maar ook dat je hogere leveringskosten zal betalen bij een bestelling, als ze al in het buitenland willen leveren.

Dosering: 50 – 200 mg

Men heeft verschillende doseringsvormen van Spedra op de markt gebracht om tegemoet te komen aan de individuele noden van patiënten.

Dosering Beschrijving
50 mg Dit is vaak de startdosis voor patiënten die een behandeling met Spedra beginnen. Het is ook geschikt voor mensen die gevoelig zijn voor medicatie in het algemeen of gelijktijdig nog andere medicatie gebruiken die een wisselwerking kan hebben met avanafil.
100 mg Dit is voor de meeste patiënten de aanbevolen startdosis. De adviserende arts zal werkzaamheid en tolerantie evalueren om te bepalen of een aanpassing nodig is.
200 mg Dit is de hoogst beschikbare dosis en wordt meestal gereserveerd voor patiënten die geen bevredigende respons hebben met de lagere doses. Het moet, vanwege het verhoogde risico op bijwerkingen, onder zorgvuldig medisch toezicht worden gebruikt.

Regels voor het innemen van het geneesmiddel

Timing

Spedra moet ongeveer 15 á 30 minuten voor de verwachte seksuele activiteit worden ingenomen. Het snelle begin van de werking maakt een flexibele timing mogelijk. 

Frequentie

De maximale aanbevolen doseringsfrequentie is eenmaal per dag. Het overschrijden van de aanbevolen doseringsfrequentie kan het risico op bijwerkingen verhogen. 

Interactie met voedsel

Spedra kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Echter, consumptie samen met een vetrijke maaltijd kan de opkomst van haar effect vertragen.

In zijn geheel doorslikken

Het tablet moet in zijn geheel met een glas water worden doorgeslikt. Er mag niet op gekauwd worden en het mag ook niet op een andere manier fijngemaakt of gebroken worden.

Alcohol vermijden

Omdat alcohol het risico op bijwerkingen zoals duizeligheid en hypotensie kan vergroten is het raadzaam om het drinken ervan tijdens het gebruik van Spedra te vermijden of in ieder geval te beperken.

Geen nitraten

Het gelijktijdig gebruik van Spedra met nitraten of stikstofoxidedonoren is gecontra-indiceerd vanwege het risico op ernstige hypotensie.

Overleg met je arts

Dosisaanpassingen omwille van werkzaamheid, tolerantie en de aanwezigheid van gelijktijdige ziekten of medicijnen kunnen nodig zijn. Regelmatige follow-ups met de zorgverlener zijn van vitaal belang om optimale therapeutische resultaten te garanderen. 

Bijwerkingen, contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen

Bijwerking Beschrijving Aanbeveling
Hoofdpijn Dit is de meest voorkomende bijwerking. Indien de pijn ongemakkelijk is kan kan je een niet-voorschriftplichtige pijnstiller nemen. Als de pijn ernstig of aanhoudend is, raadpleeg dan een arts.
Vapeurs Warmte, roodheid of een tintelend gevoel op de huid. Verdwijnt meestal vanzelf. Als het aanhoudt, raadpleeg dan je arts.
Verstopte neus Dit kan zich uiten als een verstopte neus of sinuspijn. Niet-voorschriftplichtige econgestiva kunnen helpen. Raadpleeg je arts als de aandoening aanhoudt.
Rugpijn Licht tot matig ongemak in de rug. Je kan pijnstillers zonder voorschrift nemen. Als de pijn ernstig is of blijft aanhouden, raadpleeg dan een arts.
Duizeligheid Een gevoel van lichtheid in het hoofd / wankel op de benen staan. Zorg er voor dat je langzaam opstaat uit een zittende of liggende positie. Raadpleeg in geval van ernstige of aanhoudende pijn onmiddellijk een arts.

Contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen voor Spedra zijn onder andere:

Nitraatmedicijnen

Spedra is vanwege het risico op een ernstige bloeddrukdaling gecontra-indiceerd bij patiënten die nitraatmedicatie gebruiken. 

Overgevoeligheid

Het mag niet worden gebruikt bij personen van wie bekend is dat ze overgevoelig zijn voor avanafil of een ander ingrediënt in Spedra.

Ernstige leverfunctiestoornis

Patiënten met ernstige leverfunctiestoornissen mogen Spedra niet nemen vanwege mogelijke veranderingen in de manier waarop het geneesmiddel verwerkt wordt door het lichaam. 

Ernstige nierinsufficiëntie

Net als bij leverfunctiestoornissen kan ernstige nierfunctiestoornis de halveringstijd van het geneesmiddel beïnvloeden en daarom mag men de medicatie niet nemen. 

Cardiovasculaire ziektebeelden

Patiënten met instabiele angina pectoris, een recent myocardinfarct, een beroerte gedurende de laatste 6 maanden, of patiënten met aanzienlijk hartfalen, dienen Spedra met voorzichtigheid te gebruiken.

PDE5-remmers

Gelijktijdig gebruik van andere PDE5-remmers moet worden vermeden vanwege het risico op versterking van het effect en dus ook van bijwerkingen.

Priapisme

Personen met aanleg voor priapisme (pijnlijke erecties die langer dan 4 uur duren) dienen Spedra met voorzichtigheid te gebruiken. 

Denk eraan dat mogelijk niet alle bijwerkingen, contra-indicaties en voorzorgsmaatregelen hier vermeld staan. Raadpleeg altijd je huisdokter voordat je met een nieuw medicijn begint. De therapeutische beslissing moet het resultaat zijn van een uitgebreide beoordeling, waarin de klinische toestand van de patiënt, de potentiële risico’s en de verwachte therapeutische resultaten zijn opgenomen.

Ervaringen van patiënten

De meerderheid van de patiënten meldt een aanzienlijke verbetering in hun vermogen om een erectie te krijgen en te behouden die geschikt is voor seksuele betrekkingen. Dit leidt tot meer bevrediging en draagt bij aan een verbeterde levenskwaliteit en betere interpersoonlijke relaties. Patiënten die met Spedra een erectie konden krijgen melden dat ze de snelle werking van het geneesmiddel waarderen. De bijwerkingen die door patiënten gerapporteerd werden zijn over het algemeen mild en van voorbijgaande aard, wat zeker als een positieve beoordeling kan worden beschouwd. 

Onderzoeken hebben aangetoond dat erectiepillen ook effectief zijn bij diabetespatiënten [1]. Ze moeten wel voorzichtig zijn vanwege het risico op hypoglykemie, maar dit heeft blijkbaar weinig invloed op hun uiteindelijke ervaring van de therapie, want ze geven positieve reviews.

Een klein deel van de patiënten meldt echter minimale of totaal geen verbetering qua erectie. Dit weerspiegelt de complexe aard van ED. De disfunctie kan het gevolg kan zijn van een verscheidenheid aan fysiologische en psychologische oorzaken. In dergelijke gevallen is het nodig dat de dokter de dosering wijzigt of alternatieve therapeutische opties onderzoekt.

Concurrenten: Spedra vs Viagra vs Cialis

Kenmerken Spedra (avanafil) Viagra (sildenafil) Cialis (tadalafil)
Begin van werking Binnen de 15 á 30 minuten Binnen de 30 á 60 minuten Binnen de 30 á 45 minuten
Piekeffect Na 30 á 45 minuten Na ongeveer 60 minuten Na 2 uren
Duur werkzaamheid Tot 6 uren Tot 4 á 6 uren Tot 36 uren
Voedselinteracties Voeding heeft geen significante impact op het effect. Vettige maaltijden kunnen de absorptie vertragen Voeding heeft geen significante impact op het effect.
Beschikbare doseringen Tabletten van 50 mg, 100 mg, en 200mg Tabletten van 25 mg, 50 mg, en 100 mg Tabletten van 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, en 20 mg
Unieke kenmerken Begint snel te werken Eerste behandeling voor erectiestoornissen die goedgekeurd werd door de FDA. Extra lange werkingsduur (bekend als de ‘weekend pill’)

Belangrijke kenmerken van Spedra, in vergelijking met PDE5-remmers van de eerste generatie: 

 • de frequentie en ernst van bijwerkingen is minder [2];
 • het effect begint eerder;
 • het effect is sneller op volledige kracht;
 • eens op volle kracht is de werking gelijkaardig.

Cialis werkt veel langer door dan zowel Spedra als Viagra. De kortere duur van Spedra vermindert echter de kans op problemen met interacties met andere medicijnen omdat het werkzame bestanddeel het lichaam sneller verlaat [3]. Dit heeft veel voordelen voor mensen die complementaire therapieën gebruiken (al dan niet gerelateerd aan ED).

FAQ

V: Hoe snel werkt Spedra?

A: De snelheid van werking is, zoals we al hebben geschreven, één van haar belangrijkste kenmerken. Het precieze tijdstip van aanvang is moeilijk te voorspellen, omdat dat bij iedereen anders is. De overgrote meerderheid van de mannen kan binnen 15 minuten na inname van het tablet seksuele betrekkingen hebben. Studies hebben aangetoond dat het eerste effect vaak al na 10 minuten merkbaar is [4]. 

V: Hoe lang werkt Spedra?

A: Avanafil heeft meestal tot 6 uren na inname een therapeutisch effect. Er zijn zowel langere als kortere duren van werking bekend. In ieder geval is de werkingsduur voldoende voor meerdere sessies seksueel spel.

V: Kan ik een dosis nemen die hoger is dan 200 mg?

A: Het wordt niet aangeraden om de maximale goedgekeurde dosering van 200 mg per dag, zoals vastgesteld door farmaceutische regelgevende instanties, te overschrijden. Studies hebben aangetoond dat het verhogen van de dosis een minimaal effect heeft op de werkzaamheid van de therapie maar wel de frequentie en ernst van bijwerkingen vergroot [5]. 

V: Hoe werkt Spedra in combinatie met alcohol?

A: Hoewel matig alcoholgebruik geen significante wisselwerking heeft met Spedra, kan zwaar alcoholgebruik de hypotensieve effecten van het medicijn versterken, wat leidt tot symptomatische hypotensie gekenmerkt door duizeligheid, flauwvallen of zelfs hartkloppingen. Het is daarom verstandig om zware alcoholconsumptie te vermijden wanneer je dit medicijn gebruikt. 

V: Waarom kan het innemen van de tabletten leiden tot abnormaal lange erecties?

A: Een abnormaal lange erectie, medisch aangeduid als priapisme, kan optreden als gevolg van het gebruik van PDE5-remmers zoals Spedra. Dit komt door overmatige bloedretentie in de penis zonder de gebruikelijke detumescence (het afnemen van de erectie). Deze aandoening, hoewel zeldzaam, vereist onmiddellijke medische aandacht omdat het permanente schade aan het penisweefsel kan veroorzaken.

V: In welke andere doseringsvormen is Spedra verkrijgbaar?

A: Spedra is alleen verkrijgbaar in tabletvorm. Er is geen reden om aan te nemen dat deze situatie snel zal veranderen. Er is echter wel onderzoek bekend naar transdermale toediening van avanafil [6].

V: Hoe beïnvloedt het innemen van erectiepillen de ejaculatiesnelheid?

A: PDE5-remmers zoals Spedra verbeteren het vermogen om een erectie die geschikt is voor geslachtsgemeenschap te krijgen en te behouden. Zij beïnvloeden niet hoe snel het lichaam van een patiënt tijdens seksuele bevrediging tot ejaculatie overgaat.

V: Hoe kan ik de effecten van Spedra op natuurlijke wijze versterken?

A: Om de effecten van Spedra op natuurlijke wijze te versterken, moet je er een gezonde levensstijl op nahouden, door evenwichtige voeding, regelmatige lichaamsbeweging, voldoende slaap, en stressmanagement. Deze maatregelen dragen bij aan een optimale vasculaire gezondheid, wat de werkzaamheid van Spedra zal versterken.

V: Wat gebeurt er als een vrouw avanafil neemt?

A: Het gebruik van avanafil door vrouwen is niet geïndiceerd omdat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de effecten bij vrouwen. Het medicijn is specifiek ontworpen om erectiestoornissen aan te pakken, een aandoening die niet van toepassing is op de vrouwelijke fysiologie.

Referenties naar wetenschappelijke bronnen 

 1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025619612006684
 2. https://www.profnatali.it/uploadedfiles/o_1djosrt3kqlh2gn1ln412121oh38.pdf
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4155803/
 4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25591992/
 5. https://www.researchgate.net/publication/230843700_Avanafil_for_treatment_of_erectile_dysfunction_Review_of_its_potential
 6. https://www.semanticscholar.org/paper/Avanafil-Liposomes-as-Transdermal-Drug-Delivery-for-Hosny-Aldawsari/a8795a5dbcf722d5750476edca1f254b9d3edb31